کن کورسو

مشاهده لیست فروش سگ

آگهی های کن کورسو

🔱کن کورسو🔱
سگ کن کورسو یک سگ بزرگ و قدرتمند است
این نژادسگ که زاد بوم آن کشور ایتالیا می باشد،با نام ماستیف ایتالیایی معروف است
طول عمر:۱۰_۱۲ 
وزن نر:۴۵ تا ۵۰ کیلو
وزن ماده:۴۰تا

نمایش بیشتر

instagram telegram 02122806596