مشاهده لیست فروش سگ

آگهی های باست هوند

باست هاند سگی شیرین ، آرام ، صلح طلب و مهربان است. به خوبی با زندگی در کنار اعضای خانواده کنارمی آید. نسبت به صاحبش و کودکان بسیار با محبت است.  صدای پارس کردن موزیک مانندی دارد. 

نمایش بیشتر

instagram telegram 02122806596